TABUNGAN PAHALA YANG HILANG

? Kita hidup untuk menabung pahala
? Sebagai bekal di Akhirat Kita
? Amankanlah Tabungan Pahala Kita
? Dengan Meninggalkan Syirik selama hidup kita.
? Agar Tidak Hilang Dan Sia-Sia.

▪▪▪▪▪▪▪▪

Allah berfirman :
“… apabila kamu berbuat syirik,maka sungguh akan batal amalnmu…”
(Qs. Az-Zumar:65)